Élő közvetítés és archívum a Golgota.tv-n

Napi példabeszéd

“11 Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfél?k iránt.
12 Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.
13 Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélökhöz.
14 Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk.”
Zsoltárok 103:11-14